3RT2015-1AV01 КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 400V, 50/60 HZ

3RT2015-1AV01 КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 400V, 50/60 HZ
3 628
3 779,10

КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 400V, 50/60 HZ, ТИПОРАЗМЕР S00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 400V, 50/60 HZ, ТИПОРАЗМЕР S00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

С этим товаром покупают